reprezentace


Mezinárodní sportovní hry Klágenfurt 18.6. - 21.6. 2009

           Do kempu u jezera s průzračnou vodou, ze kterého je při koupání vidět vrcholky zasněžených hor, dorazily hráčky SK Hlincovka, účastnice Mezinárodních sportovních her v Klágenfurtu, po strastiplné cestě. Přeprava z Rudolfova byla totiž poznamenána nepojízdností vozidla trenéra Saika a s tím spojeného převážení hráček z místa poruchy vozidla vzdáleného 150 km. Ani počáteční problém, však neměl vliv naši účast na zahajovacím slavnostním ceremoniálu, který se konal na Neuer platz, před radnicí města Klágenfurtu, na který nastoupilo pod národními vlajkami a za zvuku hymen 20 státu z Evropy a USA. Mnoho z děvčat si na náměstí uvědomilo svoji identitu, čest reprezentace i národní hrdost. Tyto jejich pocity se poté i projevily v atmosféře her a ve vlastních zápasech volejbalového turnaje, kde naše děvčata nastoupila v kategoriích do 13 let, do 15 let a do 19 let. Ve velké vyrovnanosti soupeřů nebyla nouze na okamžiky, kdy jsme vyhráli či prohráli nejtěsnějším rozdílem, tedy o dva míče. Naše holky se rvaly, jak to umí, snad jen v našem oddíle. Výsledky nejsou podstatné, zvítězil sport a mládí. Přesto je nutné říci, že v kategorii do 19-ti a 15-ti let jsme byli pátí a v kategorii do 13 let si holky vyzkoušely "bednu", protože ve finálovém slzavém zápase prohráli s OK Luka Koper ze Slovinska. Druhé místo je ohromný úspěch, přesto, pro odhodlání dětí, kruté.

           Jako trenér bych chtěl poděkovat za vzornou reprezentaci České republiky dívkám jako je: Klárka a Kačka Michalová, Daniela Hajná, Kateřina Mlčochová, Dominika Hlavatá, Adélka Klásková, Patricie Sójková, Nikola Novodvorská, Barbora Layerová a Barbora Mikešová, Monika Hvězdová, Veronika Jabůrková, Eliška Fintová, Monika Jiráčková, Michaela Chumlenová, a rodičům naši spanilou jízdu do Klágenfurtu zabezpečující: Aleně Hlavaté, Jitce Mlčochová a Romanovi Hajnému.

(Pro Rudolfovské listy Jan Havelka)