Sportovní středisko Českého volejbalového svazu 2011


Ocenění práce SK Hlincovka
            V průběhu letošního roku byl za práci s volejbalovou mládeží Sportovní klub Hlincovka zařazen do systému Sportovních středisek
Českého volejbalového svazu. Oddíl volejbalu děvčat sportovního klubu vychovává volejbalistky ve všech věkových kategoriích a s výsledky
na republikové úrovni. Trenéři z oddílu považují za nejdůležitější práci se skupinou přípravky, to je dívek v 1. a 2. třídě ZŠ. V tomto období
je možné dětem vštípit nejzákladnější zásady pohybu po hřišti, ze kterého se odvíjí později to, co je ladností sportovního pohybu. Pozdější
příchod dívek do přípravky ve 3. až 5. třídě je již pro ně v tomto ohledu obtížnější. Přesto přirozeně podle svých schopností zvládnou pohyb
a orientaci na hřišti a první herní činnosti jednotlivce.
            Kategorie mladších žákyň na již naučených pohybových základech se plně věnuje základním druhům odbití míče. Naše zkučenosti
s volejbalovou výchovou ukazují, že po 13 roku věku je již téměř nemožné naučit dívky tomuto sportu, pokud má být hrán výše, než na
rekreační úrovni a pokud je, se sportem začínáno takto pozdě. Toto období sportování, dle našich zkušeností, je nepostradatelné pro rozvoj
kognitivních procesů probíhajících v našem mozku. Kognitivní procesy člověk potřebuje hlavně v situaci, kdy nestačí automatizmy, kdy je
nutné najít rychlé řešení. Pozitivní efekt pohybových aktivit na tyto procesy je nezastupitelný.
            Právě tato koncepce výchovy hráček a umístění družstev SK Hlincovka na čelních místech v krajských a republikových soutěřích
za posledních pět let uvedla oddíl do společenství sportovních středisek volejbalových velkoklubů České republiky.


(Dne 16.2. 2011 pro Rudolfovské listy napsal Jan Havelka)