Nový Výbor oddílu volejbalu


  • 14.12.2020
  • Kategorie: informace
  • Tag:

Dne 13.9. proběhla členská schůze oddílu volejbalu.

Jan Havelka se vzdal mandátu ve výboru oddílu volejbalu, ale bude pokračovat v trenérské práci; řízení oddílu volejbalu bude nadále zajišťovat nový pětičlenný výbor v tomto složení:

Jirí Rohlíček, Milan Šimonek, Radek Jáša, Miroslav Pelda a Milan Vavřík.

Nový výbor  si dovoluje touto cestou Honzovi Havelkovi poděkovat za ohromný kus práce, kterou s řízením oddílu volejbalu vykonal. Věříme, že budeme pokračovat v jeho práci a budeme dále rozvíjet oddíl volejbalu a dále sbírat úspěchy napříč jednotlivými kategoriemi.