členové

Brom Václav

1973

Chumlen Tomáš

1981

Müller Pavel

1961

Pfleger Zdeněk

1955

Štěpánek Pavel

1954

Filip-Vozáry Pavel

1973

Jakeš Zdeněk

1951

Petrášek Josef

1964

Štark Jan

1958

Zuntová Alena

1955

Hamerníková Eva

1955

Jakš Zdeněk

1951

Petrů Jaroslav

1955

Štarková Hana

1960

Houska František

1948

Houska Petr

1981

Sonnberger Karel

1957

Štěpán Pavel

1973

Informace

Informace z rekreačního sportu: 

 

                   Z důvodu uplatňování § 249 zák.č. 89/2012 (občanský zákoník) o informaci konání členské schůze 30 dní před jejím konáním oznamuji členům klubu starším 18 let, že výbor SK Hlincovka svolává na na sobotu 23.3. 2019  od 19 hodin do sálu restaurace na Hlincové Hoře jednání členské schůze SK Hlincovka.

Program členské schůze: 1. Volba předsedajícího schůze, 2. Výroční zpráva sportovního klubu, 3. Zpráva kontrolní komise SK lincovka, 4. Zpráva o hospodaření klubu, 5.  Schválení nové Směrnice pro hospodaření klubu, 6. Plán činnosti a týdenní využití hřišť, 7. Diskuse, 8. Usnesení členské schůze

Prosím o předání dalším členům SK Hlincovka.

 

 

Placení příspěvků do 30.6. 

Požadavky na hodiny v rozpisu hřišť a nahlášení turnajů v období po novém roce v lednu.

Pokadní hodiny a vyúčtování po zavolání na tel. 776 461 955.                   

Rekreační nolejbal dědků 60 +      více